Door: Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Klik op de onderstaande knop om het artikel te lezen:

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān zei:

“Veel uitnodigers nodigen uit naar al-Islam, maar als je hen vraagt wat de betekenis is van al-Islam, dan zijn ze niet in staat om het correct uit te leggen, vanwege hun onwetendheid over de geloofsleer. Hoe kan iemand uitnodigen naar iets waarover hij zelf onwetend is? Het is dus verplicht voor de uitnodiger om als eerste bekwaam te worden in de zaak van de geloofsleer, zodat hij kan uitnodigen naar Allah op grond van zekere kennis, zoals Allah – de Verhevene – zei:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Zeg (O Muḥammad): ‘Dit is mijn weg. Ik nodig uit naar Allah op grond van zekere kennis. Ik en degenen die mij volgen. Geprezen (en verheven) is Allah. En ik behoor niet tot de veelgodendienaren.’ [Sūra Yūsuf (12): 108]

Dus de volgelingen van de Boodschapper ﷺ nodigen uit naar Allah met zekerheid, kennis en kundigheid. Vooral met betrekking tot de geloofsleer.”

Bron: Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān, Kutub al-ʿaqīda wa-manhajiyya al-istifāda minhā (Dammam 1439 AH) 12-13.

Vertaling: Abū Junayd (FB Al-Hikmah Publicaties)

Vraag: Er is een groep die zichzelf de groep van Al-Jarḥ wa-t-taʿdīl (het misprijzen en het prijzen) of As-Salafiyīn noemt. Hun voornaamste bezigheid is het zoeken naar de fouten van de Mashāyikh en de uitnodigers, waarna zij hen vervolgens tot innoveerder verklaren en hen minachten?

Antwoord: Al-Jarḥ wa-t-taʿdīl is bij de Muḥaddithīn (ḥadīth-geleerden). Het behoort tot de wetenschap van Al-Isnād (de keten van overleveraars). Wat betreft het spreken over de mensen, dit is geen Jarḥ wa Taʿdīl, dit is roddel en laster. Zij dienen dus berouw te tonen bij Allah عز وجل en deze handeling te laten. Zij dienen zichzelf eerst te zuiveren voordat zij gaan zoeken naar de tekortkomingen van de mensen.

Shaykh Ṣāliḥ b. Fawzān al-Fawzān

Bron: http://saif.af.org.sa/ar/node/883

(Genomen van: http://alfawzan.al-hikmah.nl/)

Het welbekende verschil tussen een profeet en een boodschapper is dat een profeet iemand is aan wie een wetgeving wordt geopenbaard, zonder dat hij wordt bevolen om het te verkondigen. Een boodschapper is iemand aan wie een wetgeving wordt geopenbaard en die wordt bevolen om het te verkondigen…Lees verder