Hij (رحمهُ الله) heeft gezegd :

“Het tweede : aandacht schenken aan de oprechtheid, want velen – zelfs al nodigen ze uit naar de waarheid – nodigen eigenlijk uit naar zichzelf.”

Lees verder…

De vraagsteller zegt:

Onze shaykh, er zijn er die zeggen dat wie bang is voor het boze oog (al-‘ayn), tot de personen behoort die het meest blootgesteld zijn aan het boze oog. Is deze uitspraak juist, o shaykh ?

Lees verder…

Een man klaagde tegen Ibrâhîm ibn Adham over zijn talrijk gezin. (Ibrâhîm) zei tegen hem : “Stuur mij diegenen van hen wiens voorziening niet berust bij ALLAH.”De man zweeg …

[Bron : “Al-Bidâya wan-Nihâya”, 13/510]

[Vertaling : ابو معاذ محمد داود]

De negende kwestie: het behoort tot de rechten (van de moslimvrouw) dat (haar echtgenoot) de nacht niet ver van haar doorbrengt, of dat nu buitenshuis of binnenshuis is. Dat hij de nacht niet ver van haar doorbrengt, ongeacht of dat buitenshuis of binnenshuis is. Er zijn mannen die tot het midden van de nachten opblijven met hun vrienden, en langer, zelfs tot fajr. Hij keert na middernacht terug, om 2u of 3u (’s ochtends), terwijl zijn arme (vrouw) wacht. Ze slaapt en ze wordt wakker. Ze raakt het bed aan, maar er ligt niemand bij haar.

Lees verder…